Jetta

kaah.nl

foto 4

Eind 2014 daagde staatssecretaris Jetta Klijnsma (je weet wel, die gehandicapte) me uit. Ze gooide haar plan de wereld in dat arbeidsgehandicapten weer deel moesten nemen aan het arbeidsproces. Met een quotum?!! In tijden van crisis wil de staatssecretaris bedrijven verplichten om een ‘stumper’ in dienst te nemen op straffe van een boete van €5.000 per onvervulde plek. Eerst werd ik boos. Kort daarna werd ik woedend!* Ik wil gráág aan het werk, maar om wie ik ben en wat ik kan! Ook al ben ik niet meer wie ik was, ik kan nu iets wat ik eerder niet zou hebben gekund!

En dus zocht ik naar mijn Unique Selling Point. Ik heb Logopedie gestudeerd, ik heb een behoorlijke communicatiestoornis opgelopen en vervolgens eigenwijs gerevalideerd. Ik heb een verhaal voor paramedici en voor iedereen die wil weten wat het Revalidatieparadijs is. Hoe je communicatie kunt optimaliseren en je beperkingen eindeloos kunt oprekken.

* Woede is een emotie die ik koester, het heeft me ver gebracht!