TC

kaah.nl

foto 1Er bestaat zoiets als Totale Communicatie (TC). Dat wordt vaak toegepast bij mensen met een verstandelijke beperking of een ernstige afasie. De eventuele verbale communicatie ondersteun je dan door plaatjes, gebaren, wijzen op een bord. Deze manier wordt vaak aangeleerd aan iemand met een ernstige beperking en diens omgeving. Als de dagelijkse communicatie dusdanig gestoord is dat je zonder die ondersteuning elkaar nauwelijks kunt begrijpen.

Ik denk dat ik niet tot die doelgroep behoor. Je kunt met mij een gesprek hebben over gevoelens, Griekenland of over de schoonheid van het Zweedse Yxenhaga. En daar heb ik meestal geen plaatjes bij nodig. Maar toch heb ik in gesprekken zeker baat bij TC. En mijn gesprekspartners ook. Het bewust maken van oogcontact, afstand verkleinen, gebaren, aanraken, wijzen en gezichtsuitdrukkingen. En soms ook plaatjes of pen en papier om iets visueel te maken. Ik gebruik dat om de communicatie te ondersteunen. Bewust. En dat noem ik dan: OC (Optimale Communicatie).

Ik ben er van overtuigd dat alle mensen met beletsels in het spreken (door afasie, dysartrie, stotteren, of andere oorzaak) baat kunnen hebben bij het besef dat communicatie meer is dan spreken alleen. Dat we veel meer in huis hebben om oprecht contact te maken en elkaar te begrijpen. En ik ben er ook van overtuigd dat je dat mensen heel goed zou kunnen leren. We moeten dan leren luisteren, uitbeelden, checken, analyseren, metacommuniceren, non-verbaal ondersteunen, ruis beïnvloeden en heel goed weten hoe communicatie werkt.

Logo kaartje