Je

kaah.nl

foto 2Ik zeg bijna nooit ‘U’. Vroeger wel hoor! Opa was een U. De melkboer was een U. Dat was beleefd en netjes. Je toont je respect. Maar het schept ook afstand. Als ik met ‘U’ word aangesproken dan word ik minder direct aangesproken. Als ik met ‘Je’ word aangesproken gaat het over mij.

‘Kun je niet uit je doppen kijken!?’ of  ‘Kunt U niet uitkijken!?’

Ik spreek bijna iedereen met ‘Je’ aan. Jong, oud, hoge status, lage status. Ik wil geen afstand. Ik wil dichtbij! Ik voel me geen U, ik ben een Je. En als jij ook een ‘Je’ bent, dan kunnen we beter met elkaar praten. Dan zijn we gelijkwaardiger. Van nature zou ik een arts met ‘U’ aanspreken. Ik ben beleefd en toon respect. Maar omdat er al zoveel ruis in het gesprek met een arts aanwezig is, ben ik daar bewust mee gestopt ( zie “Dokter….”). Het is in mijn grootste belang om zo goed mogelijk met de dokter te praten en dus kies ik er voor om de afstand zo klein mogelijk te maken. Maar… ik blijf wel respectvol en beleefd. Dat hebben die Engelsen toch maar mooi geregeld met hun ‘You’.

Logo kaartje