Taart

kaah.nl

eigen taartJe kent vast wel dit soort taarten. Deze gaat over communicatie. Er bestaan vele varianten waarbij de verhoudingen tussen de verschillende taartpunten ongeveer overeenkomen met de verhoudingen van deze taart.

Ik zal de onderdelen even kort toelichten. Onder verbaal versta ik: de talige boodschap. Onder paraverbaal versta ik: de intonatie, pauzes, melodie, tempo en dergelijke (die de verbale communicatie ondersteunen of ondermijnen). Onder nonverbaal versta ik: het uitwisselen van boodschappen via niet-talige signalen of tekens (lichaamstaal).

De Logopedie houdt zich voornamelijk bezig met de oranje en roze taartpunten. Als logopedist ben je vaak kort na het ontstaan van een afasie (taal) of dysartrie (spraak) betrokken bij de revalidatie. Het mogelijke herstel van de verbale communicatiemogelijkheden is dan het grootst. De focus ligt dan dus bij de woorden, de zinnen, woordvinding, de uitspraak, de adem, de melodie en degelijke. De techniek. Logisch! Oefenen, oefenen, oefenen.

Maar wat als je roze en oranje taartpunt niet meer op hun oude niveau herstellen en je moet dealen met restverschijnselen? Kun je dan je nonverbale vaardigheden uitbuiten? Kun je wat je mist compenseren door ruis op te sporen en te verminderen? Kun je je gesprekken verbeteren door je luistervaardigheden te ontwikkelen? Kun je, doordat je begrijpt hoe communicatie werkt, invloed uitoefenen waardoor jij en de ander beter kunnen verbinden?

Logo kaartje