“Dokter,…..”

kaah.nl

foto 2

Artsen hebben allemaal een langdurige opleiding gehad. Hebben geleerd hoe ze met patiënten zouden kúnnen communiceren. Om effectief de hulpvraag of klacht boven water te krijgen. Om te kunnen kiezen welke onderzoeken noodzakelijk zijn of om een diagnose te kunnen stellen. Een goede arts is, voor mij, de arts die op het goede moment de goede dingen doet. Of iemand een goede arts is, is daarmee dus nauwelijks te beoordelen. Eén van mijn artsen is warrig, slordig en leek zich niet goed te kunnen verplaatsen in mij als patiënt. Toch ben ik er van overtuigd dat zij een hele goede arts is. Zij heeft op meerdere cruciale momenten de juiste beslissingen genomen. Durven nemen.

Maar even terug naar de communicatie tussen arts en patiënt. We hebben te maken met een fundamentele ongelijkheid in het contact. Er is een afhankelijkheidsrelatie. Er is tijdsdruk. Een gesprek over jouw gezondheid gaat over jou als persoon. En hoe goed je je ook kan voorbereiden, als je weer buiten staat weet je pas wat je eigenlijk had willen vragen. Zowel een arts als de patiënt moeten zich, volgens mij, bewust zijn van het feit dat je niet goed kúnt communiceren bij een dokter. Er zijn teveel aspecten die ruis veroorzaken in de communicatie. De ongelijkheid, ontzag of respect, afhankelijkheid, angst, schaamte, onzekerheid, argwaan soms. Angst om kwetsbaar te zijn. En dan heb ik het niet alleen over de patiënt, maar ook over de dokter. Je kunt natuurlijk iemand meenemen naar een consult. Maar ook een partner zal vaak niet heel sterk kunnen communiceren. De emotionele betrokkenheid kan net zo goed voor ruis zorgen. Ik denk dat goede zorg begint met goede communicatie en dat tegelijkertijd goede communicatie heel moeilijk tot stand te brengen is in het contact tussen een patiënt en een dokter. Sommige vragen kan een patiënt namelijk pas stellen als hij niet bang is voor het antwoord. En sommige boodschappen kan de arts pas goed brengen als hij niet bang is voor de reactie of het verdriet van zijn patiënt. En je kunt pas echt goed luisteren als je je oprecht en open naar de ander opstelt.

Logo kaartje