Kost

kaah.nl

VKZiek zijn is een kostbare liefhebberij. En het wordt ook steeds duurder. Er kan steeds meer, dus doen we meer, dus kost het meer. Logisch! Maar wíllen we alles wat kan? En worden de goede dingen met de goede argumenten gedaan?

In de Volkskrant van vandaag (11-12-2015) staat dat helder uitgelegd. In de krant juicht Ab Klink (bestuurslid VGZ) het langere gesprek tussen arts en patiënt toe. Met het voeren van langere gesprekken neemt de ‘kans’ op overbehandeling af. Het bekende korte consult komt vaak neer op een beslissing van de arts (zie punt 4) en de informatie over de behandeling en procedure. Met een langer gesprek komt men, als het een goed gesprek is (!), toe aan de wezenlijke vragen. Komt men toe aan een gezamenlijke gewogen beslissing voor deze specifieke zorgvrager. In de afbeelding hierboven staat de huidige cyclus schematisch weergegeven. Ik ben een groot voorstander van het langere, maar vooral het betere gesprek. Om het betaalbaar te houden, maar vooral om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Meer gesprekstijd kan, wat mij betreft, ook betekenen dat er meerdere korte gesprekken gevoerd worden ipv één lange. Soms moet er bedenktijd genomen worden. Dan krijgen we, volgens mij, de volgende cyclus:

  1. Behandelaars, patiënten en verzekeraars streven naar betere betaalbare zorg.
  2. Investering in contacttijd- en kwaliteit.
  3. Méér tijd voor consult (en).
  4. Zorgvrager en zorgverlener komen tot gezamenlijke zorgplan.
  5. Minder onderzoeken en ingrepen.
  6. Lagere kosten én betere zorg.

11122015@kaah

Eén belangrijke investering is niet echt uitgediept in het artikel in de Volkskrant. Er zijn artsen die complexe gesprekken met patiënten heel goed kunnen voeren (zie mijn column -Slecht-). Ik verwacht echter dat bijscholing op dat gebied op het wensenlijstje van veel dokters komt te staan. Goed met patiënten praten vraagt om een excellente vaardigheden in de hogere Contactkunde!

Logo kaartje